„Gospodarka oparta na wiedzy, pod redakcją Jerzego Olszewskiego

Jeśli szukasz opracowania naukowego, które pomoże Ci zrozumieć gospodarkę - to ta książka będzie strzałem w dziesiątkę. Dowiedz się, dlaczego warto ją przeczytać.

Każdy przedsiębiorca chciałby poznać mechanizmy rządzące gospodarką. Dzięki nim mógłby rozwinąć swój biznes szybciej i z dużo większą wydajnością. Kluczem do sukcesu jest wiedza. To właśnie ona jest podstawowym czynnikiem wytwórczym, bo to ona wpływa na decyzje dotyczące wszystkich innych czynników wytwórczych. Skarbnicą informacji na ten temat jest monografia „Gospodarka oparta na wiedzy”.

Praca zbiorowa

„Gospodarka oparta na wiedzy” ma wielu autorów. To wynik pracy badawczej pracowników naukowych – Aleksandry Fudali, Krystyny Serafin, Ilisio M. de Jesus, Mirosławy Witkowskiej-Dąbrowskiej, Agnieszki Napiórkowskiej- Baryły, Magdaleny Drouet, Justyny Miciuła, Ireneusza Miciuły oraz Pawła Serwiński. Szukając informacje o książce, można znaleźć je pod nazwiskiem każdego z autorów. Są oni pracownikami wielu polskich Uniwersytetów – Szczecińskiego, Uniwersytetów Ekonomicznych w Katowicach i we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Monografia jest wspólnym owocem pracy kilku różnych wydziałów.

Same konkrety

To kawałek konkretnej wiedzy. W książce przedstawiono analizy, raporty oraz badania naukowe przeprowadzone przez specjalistów. Zaprezentowano w niej także audyt wiedzy. Jest to analiza i ocena organizacyjnej wiedzy pod kątem jej użyteczności. Pozwala to na ocenę możliwości zdobycia przewagi konkurencyjnej. Książka składa się z sześciu osobnych części. Nie trzeba ich czytać w kolejności, ale warto zacząć od pierwszej. Jest to opracowanie zawierające w sobie wyjaśnienia podstawowych terminów i zagadnień.

Istota gospodarki

Monografię rozpoczyna wyjaśnienie aspektów zarządzania wiedzą. W tym celu stosuje się narzędzia, które stanowią kierunek dla rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw oraz innych organizacji. W pierwszym rozdziale znajduje się analiza aktualnych kierunków inwestycyjnych dla przedsiębiorstw. Wprawdzie, książka została wydana w 2014 roku, ale zawarte w niej informacje wciąż jeszcze są aktualne. W tym kontekście pojawiają się też nowe technologie, które są prowodyrem do powstawania długoterminowych zysków w efektywności. Większość z nich jest też równoznaczna ze wzrostem zatrudnienia. Nowe technologie powiększają zasób „bazy umiejętności” pracowników. W związku z tym mają oni większe możliwości zatrudnienia. Mówiąc o tych zagadnieniach, nie sposób nie wspomnieć o polityce rozwoju Ministerstwa Gospodarki. Jej pełna nazwa brzmi: Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG). Jej celem jest właśnie stworzenie bardzo konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i współpracy pomiędzy podmiotami. W rozdziale tym pojawia się też wyraźne wyszczególnienie cech wyróżniających informację i wiedzę. Są one łatwe do wytworzenia i rozpowszechnienia, ale trudno mieć nad tym kontrolę. Ciężko jest je ochronić. Mają wpływ na podejmowanie decyzji. Ich wartość można ocenić dopiero po poznaniu. Najważniejsza jest jednak ostatnia cecha – żadnej z nich nie można sprzedać dwa razy tej samej osobie.

Budżet Olsztyna

Jeden z rozdziałów skupia się na analizie wydatków oraz dochodów miasta Olsztyn. Na jego przykładzie dokonano skrupulatnego rozkładu na czynniki pierwsze budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jaki ma to związek z gospodarką opartą na wiedzy? Ogromny! Każdy budżet jest rezultatem posiadanych informacji. Roczny plan finansowy dochodów i wydatków jest niczym innym niż efektem historycznego rozwoju różnych form planowania. Bez niego, nie ma mowy o realizacji polityki ekonomicznej oraz społecznej.

Urbanizacja

Urbanizacja to proces koncentracji ludzi na danej przestrzeni, zazwyczaj miejskiej. Jest ono ściśle związane z procesami rozwoju gospodarczego, których jest częścią. Niesie ze sobą pozytywne zmiany i sporo problemów dla społeczeństwa. Zbyt dużo ludzi w jednej aglomeracji oznacza przeludnienie, zanieczyszczenia środowiska i w końcu – spadek jakości życia. Warto znać przebieg tego procesu po to, by potrafić go wykorzystać na własną korzyść.

Faktoring

Następny rozdział monografii poświęcono faktoringowi. To mało popularne słowo oznacza usługę finansową, która polega na wykupie przez firmę faktoringową od przedsiębiorstwa należności z tytułu sprzedaży towarów lub usług. Co ważne – nie mogą one być przeterminowane. To forma szybkiego finansowania działalności. Innym jej aspektem jest administrowanie wierzytelnościami.

System informatyczny

Ostatni rozdział książki jest wyjątkowo konkretny. Przedstawia problematykę wdrożenia systemów informatycznych w przedsiębiorstwach, które są terytorialnie rozproszone. Rozdział ten dotyczy bezpośrednio firmy PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. To firma, która zajmuje się cateringiem oraz usługami gastronomicznymi. Oprócz obsługi hoteli organizują też imprezy w plenerze oraz uroczystości okolicznościowe. Do tego, firma prowadzi też ponad 30 stołówek i kantyn. Wdrożenie wyspecjalizowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie było wielkim wyzwaniem i wymagało sporych przygotować. Po pierwsze – trzeba było stworzyć zespół wdrożeniowy oraz wyznaczyć jego lidera. Później, należało określić budżet przedsięwzięcia oraz opracować jego harmonogram. Oczywiście, konieczna też była faza pilotażowa. Szczegóły przedsięwzięcia opisał mgr Paweł Serwiński.

Ciężka sprawa

Monografia „Gospodarka oparta na wiedzy” to propozycja dla tych, którzy chcą rozwijać swój biznes na podstawie o naukowe podstawy. Wiedza stymuluje rozwój gospodarczy i społeczny, więc trudno jest pominąć ją w rozważaniach na ich temat. Oficjalnie, jest skierowana do pracowników naukowych i studentów, ale zaradny przedsiębiorca może też sporo się z niej dowiedzieć. Trzeba jednak pamiętać, że jak każde opracowanie naukowe – nie jest zbyt przystępna dla Czytelnika. Język jest trudny i wymaga całkowitego skupienia. Niemniej, przy odpowiedniej motywacji książka może dostarczyć sporo cennych informacji. To właśnie z niej, można dowiedzieć się jak kluczowe znaczenie dla gospodarki ma wiedza. To równocześnie odpowiedź na pytanie o to dlaczego warto cały czas się uczyć. Ta monografia może stać się inspiracją do dalszej dyskusji.