Zarządzanie sprzedażą według teorii ograniczeń (TO)

Jeśli jeszcze nie wiesz, co zrobić, by Twoja firma stała się maszynką do zarabiania pieniędzy, to koniecznie przeczytaj tę książkę. Być może to właśnie jest rewolucja, na którą czekasz.

Książka pod tytułem „Maszynka do zarabiania pieniędzy: Zarządzanie sprzedażą według teorii ograniczeń (TO)” jest dziełem dwóch autorów, którymi są Richard Klapholz i Alex Klarman. Oboje mają na swoim koncie liczne sukcesy zawodowe i biznesowe. Są specjalistami do spraw sprzedaży i właśnie w tej branży mają największe doświadczenie.

Książka nie tylko dla przedsiębiorców

Pozycja skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą. Autorzy przekazali w książce wiedzę na temat tego, jak odpowiednio zarządzać sprzedażą w myśl teorii ograniczeń TOC. Teoria ta opiera się na osiąganiu długotrwałych zysków poprzez odpowiednie zarządzanie ograniczeniami występującymi w systemie zarządzania, produkcji czy w procesach dystrybucji. Poradnik jest pozycją typowo biznesową i zawiera wiele cennych wskazówek dotyczących prowadzenia biznesu i osiągania sukcesów w swojej dziedzinie.

Książka rozpoczyna się krótkim wstępem, w którym autorzy przede wszystkim wymieniają do kogo kierują swoje słowa i jak zawarta w książce wiedza może przełożyć się na przyszły sukces czytelnika. Autorzy podkreślają, że książka łączy wiedzę dotyczącą różnych funkcji i obszarów przedsiębiorstwa takich jak produkcja, logistyka, finanse czy sprzedaż. Właściwie dla każdego obszaru, który ma przynosić przedsiębiorstwa wysokie przychody.

O czym jest ta książka?

Rozdział o tytule „Wydajność czy koszt” ma za zadanie zadać pytanie czytelnikowi, na co warto zwrócić uwagę. Możemy osiągnąć większą wydajność, ponosząc jednocześnie większy koszt lub ponieść mniejsze koszty i osiągnąć mniejszą wydajność. Możemy również osiągać większą wydajność a dzięki temu osiągnąć niższy koszt jednostkowy. Szczegółowe zależności pomiędzy kosztem a wydajnością przedstawione zostały w trzecim rozdziale tego poradnika.

Kolejny rozdział dotyczy krytycznych wdrożeń w przedsiębiorstwie. Wdrażanie pewnych rozwiązań w przedsiębiorstwie ma w efekcie końcowym najczęściej usprawnić pewne procesu lub prowadzić do większej wydajności tych procesów, lub też niższych kosztów. Czasami jednak efekty nie są w stanie przynieść tak wymiernych korzyści wdrożenia, aby zwrócić poniesione koszty. Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, zwłaszcza informatycznych przeważnie wiąże się z poniesieniem wysokich kosztów. Trzeba zatem wcześniej dokładnie zastanowić się, czy dane wdrożenie będzie w stu procentach opłacalnym rozwiązaniem dla naszego przedsiębiorstwa. Opis fatalnych i krytycznych w skutkach wdrożeń oraz ich przykłady zostały przedstawione w rozdziale czwartym książki.

Rozdział piąty traktuje o udanym wprowadzaniu produktu lub usługi na rynek. Każde wprowadzenie nowego produktu/usługi wiąże się nierozerwalnie z pewnym ryzykiem niepowodzenia. Istnieje co prawda wiele rzetelnych i wiarygodnych metod badania rynku i potencjalnego popytu, jednak nie dają one stuprocentowej pewności co do powodzenia całego procesu. W rozdziale autorzy udzielają kilku cennych wskazówek dotyczących prawidłowego wprowadzania nowych rozwiązań na rynek. Opowiadają o elementach i działaniach, których trzeba unikać oraz tych, które na pewno należy rozważyć.

Wielozadaniowe wsparcie sprzedaży to tytuł kolejnego rozdziału książki. Wspieranie sprzedaży to gwarancja sukcesu. Nawet najlepszy i bezkonkurencyjny produkt lub usługa musi mieć odpowiednie wsparcie w sprzedaży. O tym i o kilku innych wyznacznikach efektywnej sprzedaży autorzy wspominają w tym rozdziale.

Kolejny rozdział książki opowiada o syndromie końca kwartału. Autorzy przytaczają przykłady kilku typowych dla tego okresu zjawisk i wyjaśniają przyczyny i skutki tych zdarzeń.

W rozdziale ósmym przybliżone zostały czytelnikowi aktualne motywatory sprzedaży. Co dzisiaj motywuje sprzedaż i jak wesprzeć te działania? O tym czytelnik może przeczytać właśnie w tym rozdziale książki.

Kolejne rozdziały przechodzą do właściwej treści, czyli maszynki do zarabiania pieniędzy oraz najnowszych i najaktualniejszych trendów sprzedażowych. Na końcu książki znajduje się aneks, który poświęcony został zarządzaniu operacjami sprzedaży. Czytelnik może przeczytać w nim między innymi o etapach sprzedaży, zapoznać się z różnego rodzaju raportami oraz przykładowymi praktycznymi przykładami ich zastosowania.

Całość zakończona jest podsumowaniem, w którym autorzy odnoszą się do najistotniejszych zagadnień z całej książki i wszystkich poprzednich rozdziałów. To zbiór najważniejszej wiedzy, którą czytelnik powinien zapamiętać.

Poradnik napisany jest w sposób lekki i przyjemny, równie dobrze się to czyta. Wiedza przekazana przez autorów jest rzeczowa i bardzo konkretna. Cała uwaga skupia się nie tylko wokół sprzedaży, ale wyraźnie zaznaczone jest również powiązanie sprzedaży z innymi obszarami działającymi w przedsiębiorstwie, takimi jak logistyka, zarządzanie produkcją, zarządzanie relacjami z klientem, polityka jakości przedsiębiorstwa czy wszelkie obszary finansowe firmy. Dzięki temu czytelnik ma wrażenie, że książka może przełożyć się na praktyczną wiedzę również w innych dziedzinach działalności przedsiębiorstwa. To bardzo pozytywna cecha, która z pewnością zostanie doceniona przez czytelników.

Książka pokazuje, jak pomocne może okazać się zastosowanie nauk ścisłych w biznesie. Zarządzanie sprzedażą w myśl teorii ograniczeń pozwoli odnaleźć słabe ogniwa naszej działalności i je wyeliminować. Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla kierowników i specjalistów do spraw sprzedaży oraz właścicieli firm. Wiedza zawarta w lekturze może okazać się pomocna również dla specjalistów z dziedziny marketingu, produkcji czy zarządzania relacjami z klientem. Autorzy pomagają rozwiązać najbardziej dręczące problemy z zakresu sprzedaży i marketingu. Oprócz osób bezpośrednio związanych ze sprzedażą książka wniesie istotną wiedzą również dla każdego, kto chciałby, aby jego firma przynosiła wymierne efekty i jak największe zyski. Jednym słowem, aby stała się tytułową maszynką do zarabiania pieniędzy. A więc to idealna pozycja dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od skali i rodzaju świadczonych usług. Pozycja polecana jest również freelancerom, którzy oferują swoje usługi innym i w pewnym stopniu również je sprzedają. Wiedza może być przydatna również w życiu prywatnym, gdzie na co dzień wszyscy jesteśmy małymi przedsiębiorcami i zarządcami własnego budżetu.