Polski e-konsument M. Jaciow

"Polski e-konsument" to propozycja dla osób, które chciałyby doskonale poznać swojego internetowego klienta. Jak łatwo się domyślić, znacznie różni się on od klienta biznesów stacjonarnych. Dlatego też warto go dobrze poznać.

Świadomość jest jedną z cech bardzo potrzebnych w biznesie. Trzeba być świadomym zagrożeń, jakie czekają na dany biznes, swoich umiejętności, mocnych i słabych stron oraz faktu, że trzeba się rozwijać. Dotyczy to każdego: wielkich firm, mały przedsiębiorstw, osób samodzielnie prowadzących firmę oraz freelancerów. Najważniejsze jest jednak to, by być świadomym, kto jest naszym klientem i jak się zachowuje. W związku z ciągle rosnącą popularnością rynku e-commerce coraz częściej pojawia się potrzeba poznania zachowań, przyzwyczajeń i sposobu postępowania polskiego e-konsumenta. Te informacje można znaleźć w książce Polski e-konsument – typologia zachowania Magdaleny Jaciow. Roberta Wolnego.

Autorzy profilu polskiego e-konsumenta, czyli kim są Magdalena Jaciow i Robert Wolny.

Magdalen Jaciow jest doktorem nauk ekonomicznych na Katedrze Rynku i Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jednak jej działalność nie ogranicza się tylko do pracy naukowej. Jest także ekspertem Centrum Badań i Ekspertyz UE. Posiada wiedzę z zakresu marketingu i analizy rynku. Robert Wolny także jest doktorem nauk. Na co dzień pracuje na tym samym uniwersytecie i w tej samej katedrze co Magdalena Jaciow. Oprócz tego, że zajmuje stanowisko eksperckie w Centrum Badań i Ekspertyz UE, jest także członkiem Sieci Badawczej Krajów Grupy Wyszehradzkiej. Posiada wiedzę z zakresu ekonomii, marketingu i rozwoju trendów rynkowych. Wspólna praca tych dwóch ekspertów zaowocowała książką pełną praktycznych informacji, która pozwala nakreślić profil polskiego e-konsumenta.

Jaki był cel autorów?

Oczywiście ciężko zajrzeć do głowy każdego a autorów i stwierdzić, jakie były ich motywacje i cele. Jednak zdecydowanie można stwierdzić, że calem książki było wyjaśnienie wszystkim firmom prowadzącym działalność z zakresu e-commerce, kim właściwie są ich klienci, jak się zachowują i czego się można po nich spodziewać. Ponadto książka jest jakby drogowskazem, jak odnaleźć się w stale zmieniającym się rynku e-commerce, wśród klientów, dla których zakupy internetowe oraz załatwianie innych spraw za pośrednictwem sieci przestało być nowością. W jednym zdaniu można by rzec, że książka pokazuje, jak ważna jest świadomość, kim jest internetowy konsument, czego potrzebuje i jakich wyborów dokonuje. Książka nie daje recepty na złoty biznes, nie pokazuje też jak postępować, ale nakreśla sylwetkę polskiego e-konsumenta, któremu warto bliżej się przyjrzeć.

Co można znaleźć w książce „Polski e-konsument”?

Nikt nie będzie zaskoczony, że z książki można dowiedzieć się, kim jest polski e-konsument. Na szczęście nie są to suche, statystyczne informacje, ile ma lat, czym się zajmuje i z jakich usług korzysta. Jest to kompleksowa analiza, która zawiera zagadnienia związane z tym, jak definiować polskiego konsumenta, jak badać jego zachowania oraz wreszcie kim tak naprawdę jest. Oprócz podstawowych danych, w książce można znaleźć także portret psychologiczny e-konsumenta. W książce nie mogło zabraknąć informacji na temat tego, co kupuje polski e-konsument, jak kupuje oraz z jakich usług korzysta w sieci. Tu ponownie zawartość publikacji nie ogranicza się do statystyki. Poruszone są także kwestie związane z motywacją kupujących, ich przyzwyczajeniami, swoistymi „rytuałami” podczas zakupów. Ponadto autorzy w sposób jasny i prosty dzielą się swoją wiedzą na temat, w jakich miejscach konsumencie kupują najczęściej, czyli co ich skłania do zakupu na danej stronie internetowej. Ostatni rozdział książki to podpowiedź, jak wykorzystać zdobytą wiedzę na temat polskiego e-konsumenta, czyli jak sprawić, by internetowy biznes był dla niego bardziej atrakcyjny i zachęcał do zakupu.

Kto skorzysta na przeczytaniu tej książki?

Skorzysta tak naprawdę każdy. Dlaczego? Ponieważ każdy z nas jest w mniejszym lub większym stopniu e-konsumentem. Warto przeczytać tę książkę, chociażby po to, aby porównać swój sposób robienia zakupów z tymi przedstawionymi w książce. Skorzysta z niej każdy, kto pragnie samodzielnie się rozwijać i zdobywać nową wiedzę. Jednak najbardziej zainteresowani tą książką powinni być wszyscy odpowiedzialni za marketing, prowadzący własny biznes w internecie i sprzedający usługi i produkty za jego pośrednictwem. Jest to też źródło wiedzy dla freelancerów, którzy zajmują się marketingiem, codziennie mają do czynienia z obsługą klienta i chcą go poznać jak najlepiej. Książka jest pozycją obowiązkową dla każdego, kto chce poznać sposób postępowania polskiego e-konsumenta, jego podejście do zakupów oraz motywacje.

Dlaczego warto przeczytać tę książkę?

Wiele książek na pierwszy rzut oka będzie wglądało na wartościowe. Jednak tę książkę warto wybrać z kilku powodów. Po pierwsze jest ona skupiona nie na e-konsumencie, ale na polskim e-konsumencie. Zawiera dane adekwatne do naszych realiów i warunków finansowych. Nawet w samej Europie nawyki obywateli różnych krajów mogą się od siebie różnić, co z resztą opisali autorzy w innej pozycji. Po drugie książka jest połączeniem klarownych danych statystycznych z dogłębną analizą. Ma to swoje plusy, gdyż analiza jest prowadzona na podstawie rzetelnych danych, które zostały pozyskane na podstawie badań rynkowych. Jednak z drugiej strony autorzy nie zostawiają czytelnika samego z interpretacją, tylko przedstawiają mu profesjonalną analizę. Dzięki temu łatwiej jest wyciągnąć wnioski z podanych danych. Po trzecie książka łączy w sobie wiedzę z różnych dziedzin: ekonomii, marketingu i psychologii. Pozwala to na spojrzenie na omawiane zagadnienia z różnych punktów widzenia. Po czwarte książka nie tylko daje wiedzę, ale także umiejętności. Mianowice pokazuje, jak można wykorzystać wiedzę w praktyce, np. w przypadku tworzenia sklepu internetowego.

Podsumowując, książka jest połączeniem podręcznika z wiedzą teoretyczną oraz przewodnika, jak postępować z polskim e-konsumentem. Daje wiedzę i gotowe rozwiązania. Rzadko można spotkać takie publikacje, które prowadzą czytelnika przez cały ciąg przyczynowo-skutkowy, pokazując genezę zachowań, jej efekt oraz to, co można z tym zrobić.