Six Sigma (George Eckes)

Żeby dobrze zrozumieć metodę Six Sigma, należy pójść na konsultacje do specjalisty albo przeczytać jego książkę. To dobra propozycja dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć więcej i chcieliby zrozumieć fenomen metody Six SIgma.

„Six Sigma jako trwały element kultury organizacji” (George Eckes) to książka, która powstała z myślą o osobach, które pragną zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa. Autorzy przedstawiają tutaj narzędzia, które są niezbędne do tego, aby podnieść skuteczność realizowanych działań. Prężnie rozwijająca się firma wymaga właściwego zarządzania. Nie każdy ma świadomość, że six sigma może stanowić wsparcie dla kultury organizacji. Każda decyzja wpływająca na losy przedsiębiorstwa podejmowana jest świadomie i rozsądnie. Duże znaczenie mają tutaj konkretne liczby, zestawienia, czy też statystyki. W biznesie liczą się fakty. To one kształtują nasze przedsiębiorstwo i wpływają na jego wydajność. Książka Eckesa pozwala nam zrozumieć pewne mechanizmy postępowania, które powinny zostać wdrożone do każdej organizacji. Na uwagę zasługuje fakt, że informacje przedstawione są w sposób jasny i zrozumiały. Ukierunkowują one na zmiany, które będą nieść za sobą długookresowe efekty. Kluczową rolę odgrywa również postawa pracowników. Wprowadzone zmiany dotykają zespół na każdym szczeblu. Na uwagę zasługuje fakt, że znajdujące się w książce wskazówki pozwoliły osiągnąć sukces największym markom świata. To najlepsze potwierdzenie ich wysokiej skuteczności.

Krótko o autorze

Metoda six sigma może stać się trwałym elementem kultury organizacji, jeśli tylko odpowiednio przygotujemy firmę do jej wdrożenia. Żadna decyzja nie powinna być podejmowana zbyt pochopnie. Należy zestawić ze sobą wszelkie plusy oraz minusy. Opisywana metoda zakłada osiągnięcie możliwie najwyższej jakości. Opiera się ona głównie na pozyskiwaniu oraz przetwarzaniu danych. Wszelkie nieprawidłowości powinny zostać zidentyfikowane jeszcze przed ich wystąpieniem. Dzięki temu możemy zmniejszyć ryzyko pojawienia się wielu błędów, które zakłóciłyby funkcjonowanie oraz rozwój przedsiębiorstwa. Six sigma to również stałe monitorowanie procesów zachodzących w firmie. Tylko wtedy będziemy mogli osiągnąć postawione sobie cele.

George Eckes to prawdziwy ekspert z zakresu wdrażania metody Six Sigma. Prowadzi on przedsiębiorstwo, które zajmuje się m.in. zmianą metod zarządzania w organizacjach, rozwijaniem firm, wprowadzaniem udoskonaleń. Jest to również doświadczony szkoleniowiec, który uczy, jak mądrze ulepszać prowadzony biznes. Zdaniem Eckesa żadne przedsiębiorstwo nie powinno osiadać na laurach. Zawsze jest coś, co można poprawić. Na pierwszym miejscu należy więc postawić dążenie do doskonałości.

Recenzja książki „Six Sigma jako trwały element kultury organizacji”

„Six Sigma jako trwały element kultury organizacji” z pewnością zainteresuje osoby stawiające na zarządzenia przez jakość, ale nie tylko. To zbiór wiedzy teoretycznej, a także praktycznych wskazówek. Jest to świetny poradnik, który wspomaga wdrożenie metody six sigma. Autorzy szczegółowo opisują każdy z etapów. Trzeba jednak podkreślić, że w tej publikacji duży nacisk postawiono na kulturę organizacji. To załoga musi zaakceptować nowy tryb pracy. Ważne jest to, aby zrozumieć, że to ludzie bezpośrednio wpływają na efektywność nowej metody. Osoby zarządzające muszą jasno komunikować potrzebę zmian. Powinny one przedstawić je w taki sposób, aby uzyskać pełną akceptację załogi. Ponadto powinniśmy w nich obudzić pragnienie transformacji. Dotyczy to pracowników na każdym szczeblu, nawet tym najniższym.

Pierwszy rozdział jest związany z akceptacją wdrożenia Six Sigma. Twórcy mówią o tym, że wiele firm zapomina, jak ważne jest przygotowanie załogi do wprowadzenia zmian. Wydaje nam się, że to my jesteśmy w pełni odpowiedzialni za zarządzanie organizacją. Owszem jest to prawdą, jednak na sukces firmy pracuje szereg osób. Każda z nich ma znaczenia. Wszelkie transformacje powinny być konsultowane – w ten sposób ukazujemy szacunek, a także udowadniamy pracownikom, że są dla nas ważni. Nie należy więc pomijać tego etapu. Im lepiej przygotujemy zespół, tym sprawniej wdrożymy zmiany.

Drugi rozdział dotyczy kreowania potrzeby kultury six sigma. Dlaczego wdrożenie tej metody jest w naszym przypadku korzystne? Jakie korzyści przyniesie za sobą transformacja? Co może zyskać firma, a co załoga? Zapomnijmy o przedstawianiu samych zalet. W ten sposób nigdy nie wypadniemy wiarygodnie. Stwórzmy listę zagrożeń. Zróbmy zestawienie, które będzie czytelne i zrozumiałe. Oczywistym jest, że six sigma to więcej możliwości, niż zagrożeń. W innym przypadku żadna organizacja nie planowałaby wdrożenia tej metody.

Może zdarzyć się tak, że nasza załoga podejdzie krytycznie do chęci wprowadzenia zmian. Opór jest zupełnie normalny. Autorzy książki poruszają ten problem w rozdziale trzecim. Można wyróżnić różne formy oporu, a wszystko zależy od indywidualnego przepadku. Ważne jest to, aby prawidłowo zareagować. Nie możemy zmuszać naszej załogi do przyjęcia naszych poglądów. Zastraszanie to najgorsze, co możemy zrobić. Istnieje wiele sposobów na to, aby dojść do porozumienia. Wypracowanie kompromisu jest możliwe w niemal każdym przypadku.

Kolejny rozdział dotyczy wizji związanych z programem six sigma. Planowanie i prognozowanie ma tutaj kluczową rolę. Powinniśmy określić wszystkie nasze oczekiwania. Tylko wtedy będziemy mogli zmierzyć efektywność zmian. Rozdział piąty omawia kreowanie programu six sigma w organizacji. Twórcy zachęcają nas do wskazania osób odpowiedzialnych za jego wdrożenie. Ich obowiązkiem byłaby również kontrola pozostałych pracowników. Personel powinien zostać obiektywnie oceniony w kontekście zasad six sigma.

Rozdział szósty dotyczy spraw typowo technicznych, a dokładniej pomiaru kultury six sigma. Dowiemy się z niego, w jaki sposób zmierzyć akceptację działań powiązanych z transformacją. Rozdział siódmy pozwala nam dowiedzieć się, jakie cechy powinien mieć przywódca six sigma. Koncepcja przywództwa powinna zostać wdrożona razem z programem six sigma. Są to elementy, których nie należy rozdzielać. Książka zakończona spisem najczęściej występujących błędów, które mogą pojawić się podczas kreowania six sigma w przedsiębiorstwie.