„Symfony2. Rozbudowa frameworka” – recenzja kultowej pozycji

Pracujesz w PHP? To koniecznie musisz przeczytać "Symfony2. Rozbudowa frameworka" autorstwa Sébastien Armand. Dowiesz się z niej wszystkich podstaw niezbędnych do projektowania własnych aplikacji.

„Symfony2. Rozbudowa frameworka” to kultowa pozycja dla każdego początkującego oraz doświadczonego programisty, wciąż aktualna ze względu na utrzymanie starych projektów. W książce znajdziesz wszystko na temat audytu oraz optymalizacji aplikacji stworzonych na bazie systemu Symfony. Przeczytaj, dlaczego wciąż warto sięgać po tę lekturę.

Kilka słów o autorze

Sébastien Armand, autor książki „Symfony2. Rozbudowa frameworka”, jest z zawodu programistą z wieloletnim doświadczeniem w branży informatycznej. W trakcie procesu tworzenia książki, całą swoją uwagę poświęcił pracy z Symfony oraz budowie wewnętrznych systemów informatycznych, dzięki czemu jego wiedza z zakresu omawianego tematu pozwoliła stworzyć swoisty przewodnik dla każdego pasjonata programowania. Wielokrotnie wspierał prace nad systemem oraz uczestniczył w tworzeniu jego dokumentacji. Co więcej, Sébastien Armand jest współzałożycielem serwisu dla pasjonatów sportu mashupsports.com, opartego na systemie Symfony.

Słowem wstępu

Rozpoczynając przygodę z programowaniem, wielu młodych ludzi poszukuje solidnych podstaw, na których mogliby w przyszłości oprzeć swoje zawodowe dokonania. Książka „Symfony2. Rozbudowa frameworka” to jedna z lepszych pozycji, traktujących o programowaniu w systemie Symfony – popularnej bazie do tworzenia aplikacji internetowych w języku PHP. Bazując na poprzedniej wersji systemu, programiści stworzyli jego uproszczoną wersję, pozwalającą budować aplikacje sieciowe na solidnym, modułowym gruncie. Wielu fachowców zgodnie twierdzi, że system ten został doskonale zaprojektowany pod względem wspomnianej modularności oraz łatwości sterowania procesem tworzenia.

O czym można przeczytać?

Szeroki zakres specjalistycznej wiedzy, zawartej na łamach omawianej książki, pozwala na naukę systemu „od podstaw do uwierzytelnienia”. Informacje przekazywane w książce dotyczą tworzenia pakietów aplikacji internetowych w systemie Symfony2 oraz sposobie ich udostępniania szerokiej społeczności. Książka podzielona została na kilka rozdziałów. W pierwszym rozdziale przeczytać można o usługach oraz procedurach nasłuchowych, w drugim o poleceniach oraz szablonach, w kolejnych o formularzach, bezpieczeństwie, doctrine oraz udostępnianiu własnych rozszerzeń innym programistom. Dzięki lekturze książki można dowiedzieć się, jak skutecznie zabezpieczyć tworzoną aplikację za pomocą OAutch oraz osobiście stworzonych adnotacji. Co więcej, sięgając po „Symfony2. Rozbudowa frameworka” dowiesz się jak następnie udostępnić utworzone przez siebie rozszerzenie innym programistom.

Opis rozdziałów

„Usługi i procedury nasłuchowe” – rozdział ten zawiera szczegółowe objaśnienia usług i procedur nasłuchowych. Stanowią one podstawę większości technik rozszerzeniowych w Symfony. To właśnie tutaj masz okazję poznać podstawy, które będą niezbędne do zrozumienia dalszej części książki.

„Polecenia i szablony” – rozdział ten zawiera wskazówki, w jaki sposób rozwijać swoje umiejętności tworzenia lepszych szablonów oraz jak dostosowywać do własnych potrzeb funkcje oraz filtry.

„Formularze” – rozdział ten zawiera informacje objaśniające techniki tworzenia własnych typów formularzy oraz widżetów. Uczy, w jaki sposób wykorzystywać zdobytą wiedzę w budowaniu dynamicznych formularzy, zmieniających się w sytuacji, gdy użytkownik wprowadza własne informacje lub dane wejściowe.

„Bezpieczeństwo” – rozdział ten zawiera szczegółowy opis tworzenia własnych technik służących uwierzytelnianiu danych. Czytający książkę uczy się ograniczania dostępu do aplikacji za pomocą obiektów typu Voter oraz dodawania dodatkowych warstw zabezpieczających do omawianego systemu Symfony2.

„Doctrine” – rozdział ten poświęcony został tematyce dostosowywania bazy danych do istniejących danych, często bowiem zdarza się, że programiści błędnie dostosowują dane do bazy danych. Z rozdziału tego masz możliwość dowiedzieć się, jak pisać własne typy baz danych oraz jak rozszerzać Doctrine w celu współdzielenia logiki domenowej między modelami.

„Udostępnianie własnych rozszerzeń innym programistom” – rozdział ten zawiera opis metod tworzenia rozszerzeń, z których mogą skorzystać także inni programiści. Z rozdziału tego dowiesz się, jak publikować autonomiczne pakiety do wielokrotnego użytku.

Czego nauczysz się z podręcznika?

Zróżnicowana tematyka podręcznika „Symfony. Rozbudowa frameworka” zapewnia czytającemu doskonałą bazę wiedzy do samodzielnego programowania w systemie Symfony2. Szeroka wiedza autora oraz jego wieloletnie doświadczenie w pracy z systemem Symfony sprawiły, że stworzył on książkę, stanowiącą podstawę wiedzy każdego programisty. Dzięki lekturze książki, każdy czytający może zdobyć wiedzę się m.in. na tematy takie jak:

– tworzenie i opiniowanie procedury nasłuchowej,

– łączenie rozszerzeń z wybranymi punktami zaczepu,

– tworzenie własnych poleceń oraz szablonów w systemie Symfony2,

– integrowanie powstałych aplikacji z bazami danych,

– tworzenie systemów zabezpieczających aplikacje,

– udostępnianie aplikacji innym programistom poprzez zastosowanie odpowiednich rozszerzeń,

-tworzenie pakietów o podobnym stopniu integracji z systemem Symfony, jak jego rdzenne moduły.

Kto powinien przeczytać książkę?

Książka „Symfony2. Rozbudowa frameworka” przeznaczona jest dla każdego, kto posiada podstawy wiedzy na temat systemu Symfony2 oraz języka programowania PHP i chce poznać działanie omawianego systemu „od wewnątrz”. Oznacza to, że książka traktuje szczegółowo o zasadzie działania systemu oraz elementach składających się na całość. Podręcznik pozwala przenieść w praktyczny sposób treść zawartą na jej łamach do praktyki – istnieje możliwość skopiowania niektórych podstawowych części i dostosowanie ich do własnych potrzeb. Ponadto, jeśli zasób Twoich modeli aplikacji oraz kontrolerów rozrasta się w dużym tempie to znak, że powinieneś sięgnąć po książkę w celu ich skontrolowania oraz nadania lepszej organizacji kodom oraz logice w oprogramowaniu. Treść książki może jednak okazać się zbyt skomplikowana, zatem warto zapoznać się z nią bliżej po nauce solidnych podstaw oraz usystematyzowaniu dotychczasowej wiedzy.