Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie, stosowanie

Skąd wiedzieć, czy osiągnąłeś założony cel? Dzięki KPI! Ich wyznaczanie to prawdziwa sztuka. Z tej książki dowiesz się, jak się za to zabrać, by nie żałować źle wyznaczonych celów.

KPI, czyli kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators) to obecnie jedne z najpopularniejszych wskaźników zarówno finansowych, jak i niefinansowych. W wielu znaczących firmach i organizacjach są stosowane jako podstawowe narzędzie do pomiaru, w jakim stopniu wyznaczone cele zostały zrealizowane. KPI ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o jakość struktur organizacyjnych firm, dlatego wiedza z zakresu odpowiedniego ich wykorzystywania jest kluczem do odniesienia sukcesów na każdym poziomie działalności.

Dlaczego warto znać KPI?

Książka „Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie” Davida Parmentera jest jedną z najważniejszych i najbardziej przydatnych pozycji literackich na rynku. W znacznym stopniu ułatwia zarządzanie różnymi organizacjami, dając im wiele cennych wskazówek na drodze do osiągnięcia wyznaczonych przez nie celów. Głównym założeniem autora jest wsparcie firm w odpowiednim opracowywaniu, wdrażaniu i efektywnym stosowaniu KPI, a także zwrócenie uwagi na najczęstsze błędy w interpretowaniu wskaźników i wskazane możliwych sposobów ich skutecznego zniwelowania.

Mity o KPI

W swoim dziele „Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie” Parmenter w bardzo szczegółowy sposób przedstawia wszystkie niejasności oraz błędy w rozumieniu KPI i posługiwaniu się nimi, co pozwala na samym wstępie zdefiniować większość problemów związanych z tymi wskaźnikami, aby na dalszych etapach móc ich unikać. Konsekwentne obalanie przez autora w kolejnych rozdziałach mitów dotyczących pracy z KPI daje czytelnikowi możliwość spojrzenia na temat z nowej, świeżej perspektywy. „Kluczowe wskaźniki efektywności” zawierają również opis negatywnych stron stosowania przez kierowników w firmach oraz organizacjach wskaźników KPI, a także wynikających z tego konsekwencji. Nie ma to w żadnym stopniu zniechęcać do stosowania tych narzędzi, a przede wszystkim zbudować świadomość, która jest niezbędną składową w mądrym i rozsądnym zarządzaniu. Tym samym zwraca też uwagę na to, jak ogromną rolę w osiąganiu sukcesów i realizowaniu celów odgrywa odpowiednia strategia.

Trochę słów o metodologii

David Parmenter w książce „Kluczowe wskaźniki efektywności” sporo uwagi poświęca również zagadnieniu metodologii KPI oraz jej rzetelnemu omówieniu. W rozdziałach poświęconych temu tematowi autor przeprowadza czytelnika przez kolejne etapy rozwoju różnych praktyk metodologicznych, a także ich ewolucji na przestrzeni lat, pokazując tym samym, jak kluczowe dla efektywności wskaźników KPI ma zaangażowanie w ten projekt wszystkich pracowników. Szczególnie duże znaczenie mają prezesi i kadr kierowniczych, których postawa ogromnie rzutuje na postawy pracowników niższych szczebli, natomiast ich udział w realizacji KPI jest nie mniej istotny. „Kluczowe wskaźniki efektywności” buduje w osobach zarządzających różnymi firmami czy organizacjami świadomość rangi oraz stopnia odpowiedzialności osoby zajmującej się narzędziami KPI. Ma ona za zadanie przewodzić procesom wszelkich zmian, a także indywidualnie dostosować ich przebieg do potrzeb danej jednostki. Tylko takie podejście jest gwarantem wysokiego poziomu efektywności wskaźników KPI i osiągnięcia wyznaczonych celów.

Kompetencje osoby zajmującej się KPI

Ostatnia część „Kluczowe wskaźniki efektywności” jest swoistym podręcznym niezbędnikiem dla każdego prezesa oraz kierownika zarządzającego jakąkolwiek firmą czy organizacją. David Parmenter wykłada teorię dotyczącą zasobów oraz wszelkich kompetencji, w jakie powinna być uposażona osoba decydująca o obszarze KPI. Bardzo dokładnie wypunktowuje w tym miejscu najważniejsze jego zdaniem narzędzia i cechy takiego kogoś. Swoje tezy autor książki „Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie” opiera na wnikliwym studium przykładów wdrożenia KPI w różnych firmach oraz organizacjach, poddając je konstruktywnej krytyce, mającej na celu ukazanie ich dobrych i złych stron.

Całość podsumowuje zbiór wyciągu najważniejszych informacji z zakresu przywództwa, systemu wynagrodzeń, a także obowiązków osoby zajmującej się kluczowymi wskaźnikami efektywności. Autor książki „Kluczowe wskaźniki efektywności”. David Parmenter jest jednym z najbardziej znanych i głównych specjalistów do spraw KPI, czyli wskaźników stosowanych jako mierniki w procesach pomiarów poziomu osiągnięcia wyznaczonych przez firmy i organizacje celów. Jednymi, z charakterystycznych dla autora rzeczy, są jego dynamiczne sesje, za pomocą których udało się licznym firmom oraz organizacjom na całym świecie całkowicie zmienić swój stosunek do zarządzania efektywnością. Tym samym umożliwiło to osiągnięcie satysfakcjonujących wyników na wielu płaszczyznach rozwojowych. Warsztaty przez niego prowadzone są organizowane w ponad 30 krajach na całym świecie. Udział w nich biorą tysiące uczestników z wielu branży. David Parmenter pracował dla wielu uznanych firm i koncernów, takich jak: Ernst & Young, BP Oil Ltd, Arthur Andersen czy PricewaterhouseCoopers. Autor jest członkiem Związku Koncesjonowanych Księgowych Anglii i Walii. Jego liczne publikacje regularnie pojawiają się w różnych czasopismach profesjonalnych, a także biznesowych, jak również napisał liczne książki z tych dziedzin.

„Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI). Tworzenie, wdrażanie i stosowanie” Davida Parmentera są książką dla każdego, kto chce wyjść ze stereotypowych schematów patriarchalnego sposobu zarządzania firmą. Wiadomości w niej zawarte wpływają nie tylko na sposób zarządzania wskaźnikami KPI, ale przede wszystkim na sposób myślenia. Wpływają na sposób rozmawiania z ludźmi i zarządzania nimi. Kompetencje, które stara się wpoić swoim czytelnikom autor „Kluczowych wskaźników efektywności” mają wpływ przede wszystkim na rozwój osobisty ludzi zarządzających obszarami KPI i zmieniają ich status z myślącego schematami kierownika na otwartego i kreatywnego lidera. Ostatecznie, ma to wpływ na jakość zarządzania całą firmą, a w szerszym kontekście – na jej sukces.